Миграция на платформа

Онлайн бизнесът е един от най-сензитивните към промените и често можете да срещнете компании, които са толкова гъвкави, че сменят онлайн идентичността си и инструментите, които ползват по няколко пъти в годината. 

ДА, но не съвсем!

Когато, обаче говорим за онлайн магазини, избор на платформа (система), смяна на платформа и нейната поддръжка, нещата не винаги изглеждат точно така. Всъщност, често нещата са доста по-консервативни и ние смятаме, че такива и трябва да бъдат, защото при един развит онлайн бизнес смяната на платформата е равносилна на смяна на вътрешния бизнес софтуер (ERP, CRM, WMS, складове софтуер или друго) за големите офлайн ритейлъри. Точно затова ние разглеждаме миграцията от една система към друга като “нужното зло”, с което всеки интернет магазин в даден момент ще се срещне и затова тя трябва да бъде основана на солидни фундаменти и необходимости. 

Причини за миграция на онлайн магазин:

Най-чести причини за миграцията от една платформа към друга (например от Open Cart към Magento) могат да бъдат:  

 • Лимитации на текущата система
 • Трудно доработване
 • Липса на достатъчно добри готови за ползване модули
 • Желание за развитие отвъд възможностите на текущата система
 • Неудовлетвореност от компетенциите и възможностите на текущата фирма, поддържаща системата.

Избор на система или избор на фирма?

Да, фирмата също е важна. Бихме казали, че  изборът на фирма е дори още по-важен от изборът на система. Защо? Защото една качествена фирма не би избрала да работи на система с твърде много несъвършенства.

В STENIK имаме дългогодишен опит, а десетките миграции, които извършихме за клиенти от различен обем и бранш ни дават увереността да се наречем експерти в миграции на работещи магазини. В това обяснение бихме стигнали и още по-далеч и ако трябва да гласуваме за нов слоган на компанията, то “eCommerce Migration Experts” би бил сред топ възможностите и ще отговаря на истината на 100%.

Предизвикателства на миграцията

Но да се върнем към Вас и Вашия проблем - ето ги основните предизвикателства, с които ще Ви срещне миграцията към нова система:  

 • Миграция на функционалности и процеси.
 • Миграция на база данни (продукти, клиенти, поръчки).
 • SEO миграция.
 • Етапност в процеса.
 • Обучение за работа с новата платформа.
 • Справяне със следмиграционната дупка

Откъде да започнете

Ако Вие сте на път да направите тази крачка ние можем да Ви осигурим структуриран подход, който започва със следните стъпки:  

 1. Задание от Ваша страна, описващо текущото състояние на магазина и причините за нуждата от миграция.
 2. Среща/консултация за детайлизиране на проекта.
 3. Предварителна оценка на проекта.
 4. При одобрение на оценката - достъп до текущата система за изготвяне на детайлна оферта и график на проекта

Имате нужда от допълнителна информация?

letter Изпрати запитване letter Уговори среща