Стажанти

В Stenik ценим добрите традиции, а стажантската ни програма отдавна се превърна в една от тях - първите стажанти посрещнахме през далечната 2009 г. През годините подадохме ръка на редица амбициозни млади хора, като им дадохме възможност да придобият знания и практически опит в процеса на изработка и поддръжка на онлайн магазини на сериозни брандове. 

В статията Кариера в Stenik - откъде да започна? може да прочетете какви възможности за кариерно развитие предоставяме в Stenik и какво разбираме под Технически и Не-Технически позиции.

Вдъхновете се от рубриката ни "Успешни стажантски истории", в която наши колеги дават интервюта за пътя си от стажанти към кариерното им развитие в Stenik.Stenik Career JumpЗащо да избереш стаж в Stenik?

  • Ще попаднеш в професионален екип, който създава и поддържа едни от най-ключовите онлайн магазини в България.
  • Ще бъдеш въвлечен в работния процес на изработка на онлайн магазини и ще участваш в реални проекти.
  • Ще имаш ментори и ще научиш много нови неща в областта, в която желаеш да се развиваш. 
  • Ще имаш възможност за постоянна работна позиция в Stenik след успешно завършване на стажа.

Готови ли сте за стаж в Stenik?

Какво да очаквате след като кандидатствате?

Нашият HR отдел разглежда всяка една постъпила кандидатура. Рекрутмънт процесът включва прецизен подбор на кандидатите, покриващи всички критерии и подходящи за позицията. На следващ етап се свързваме лично с избраните кандидати с покана да проведем видео среща. Успешно справилите се получават възможност за лична среща и решаване на малък тест за знания и умения. Отличилите се получават предложение за стаж в Stenik. 

Как протичат стажовете в Stenik?

Стажът обикновено е с продължителност 6 месеца и се състои от няколко основни етапа, които могат да са с различна продължителност в зависимост от темповете, с които се обучава стажанта и неговите индивидуални резултати.

Преди старта: Pre-Onboarding / Подготовка преди старта:

След като документално назначим стажант, определяме удобна дата за старт.  Уточняват се работното време (съобразено с лични ангажименти, образование и др.) и работно място (в офиса или извън - remote работа). В Stenik сме гъвкави и в двете отношения.

Етап 1: Оnboarding

Още в първите дни / седмици новият колега преминава установен онбординг (onboarding) процес за опознаване на начина на работа на компанията, запознаването с отговорностите на позицията и работния процес, опознаване на колегите в екипа, дори обучение за работа с кафемашината в офиса и други удобства :).

На стажанта му се назначава ментор, който по време на обучението се грижи основно за неговото въведение, насоки и напътствия, а също и обратна връзка и оценка за представянето в различни етапи от стажантската програма. 

На новия колега се предоставят специално създадени обучителни видеа и програми, чрез които той да натрупа основни знания за работа с различни програми, вътрешната ни тикет система и основния workflow. 

Етап 2: Първи реални задачи заедно с менторите

След като стажантът се е адаптирал с работните среда и процес, социализирал се е и е получил въвеждащо обучение, той може да премине към следващ етап, който включва задачи в екип по реални проекти. Целта е стажантът да инспирира опит, знания и умения и да изгради работни навици, чрез съвместна работа с по-опитни колеги и под ръководството и насоките на своя ментор. В този етап колегата изгражда умения за работа в екип, опознавайки колегите от други отдели с цел ефективна комуникация.

Етап 3: Мога сам, но с помощ от менторите

Третият етап е с практическа насоченост за придобиване и усъвършенстване на знанията, тяхното синтезиране и последващо практическо приложение. Новият колега има възможност да поеме конкретни възложени задачи, като разбира се, се допитва до екипа ни от eCommerce специалисти, ако има нужда от съдействие за всеки възникнал въпрос или казус. Целта е да бъде проактивен, бъдейки насочван от ментора и екипа, за да е спокоен и уверен в себе си и във всяко свое действие за успешно финализиране на възложените му задачи.

Етап 4: Време за междинна оценка, насоки, цели 

По време на цялостната стажантска програма в Stenik се стремим да имаме двупосочна (интерактивна) комуникация с новия колега. Предоставяме регулярна и систематична обратна връзка за представянето на стажанта в различните етапи. При нужда даваме съвети и насоки, които да му помогнат да израства и да постига по-добри резултати, както и да бъде по-уверен и спокоен в изпълнението на задачите си. Реципрочно изискваме обратна връзка и лична оценка от стажанта за положителните и отрицателните аспекти до фазата на стажа, до която е достигнал. Дали в работата си изпитва някакви трудности, нуждае ли се от повече насоки, допълнително обучение или повече ресурси. Представяме ясно какви са очакванията на компанията в следващия период от стажа, приоритетни, конкретни и общи цели. 

 

Етап 5: Още по-самостоятелна работа

 

В предпоследния етап от програмата, на стажанта се предоставя възможност да развие своите теоретични знания и да придобие практически ноу хау, работейки все по-самостоятелно по индивидуални задачи, свързани с поверените му проекти.   

 

Етап 6: Финална оценка на постигнатото и евентуално предложение за работа

Завършилият успешно своята цялостна програма получава обратна връзка и оценка за представянето си от своя ментор и ръководството на Stenik. На база нея също така получава и евентуално предложение за по-нататъшно развитие в направлението, в което той има желание да се развива в компанията. 

Успешно премината стажантска програма. Какво следва?

Ако от своя страна стажантът е удовлетворен от работата си, иска да се развива и демонстрира мотивация, умения и добри резултати, той получава възможността да премине към постоянна позиция в компанията и да работим заедно дългосрочно. Заедно изготвяме индивидуален план за развитие, съобразен с неговата настояща роля, потенциална следваща такава и личен интерес за израстване и кариерно развитие в Stenik.

Голяма част от участниците в стажантската ни програмата получават оферта за работа и избират да продължат кариерата си в Stenik.

Виж нашите отворени позиции за стаж: